9001:2000

14001:2004
18001:1999
 
 
 
Kalite Yönetimi
Çevre Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
       B.M.T BAHADIR MADENCILIK; faaliyet gösterdiği taş ocakçılığı sektörü sebebi ile her zaman olası iş kazaları ve sağlık açısından tehlike oluşturabilecek üretim tesislerine sahiptir. Bu nedenle merkez ve işletmelerindeki tüm çalışanlarını en önemli değer kabul ederek, onlara uygun sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı, aldığı önlemlerle  iş kazası ve iş hastalıklarını bertaraf etmeyi amaç edinmiştir.

Bu amaç doğrultusunda ;

l İSG Yönetim Sistemini; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslar arası yükümlülükler, hizmetin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslar arası kuruluşların şartları, şartname gerekleri,  müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonu oluşturarak,  yapılandıracaktır.

l İSG Yönetim Sisteminin işletimi için, üst yönetim tarafından her türlü kaynak tahsis edilerek,  çalışanlarımızı ve birlikte çalışılan taşeronları eğitimlerle bilinçlendirecektir.

l Tüm çalışanların; İSG Yönetim Sisteminin gerektirdiği uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerini yürütmelerini sağlanacaktır.

l Tüm çalışanların katılımıyla; uygun iş ortamını sağlayarak,  işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik riskleri en aza indirmeyi hedefler ve yönetim sistemimizi geliştirerek sürekliliğini sağlayacaktır.
l Kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi'ni şirketimizin bütün bölümlerinde tamamiyle uygulamak ve devamlılığını sağlamak,

l Müşteri memnuniyetini ölçme çalışmalarını düzenli bir şekilde uygulamak ve oluşabilecek şikayetlerin en kısa sürede düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

l Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlama yönünde her yıl ücret politikamızı
Gelir artışları ile çalışanlarımıza yansıtmak,

l Çalışanlarımızın firma hedefleri doğrultusunda faaliyetlere katılımını teşvik etmek ve bunun verimli olarak gerçekleştirebilmek için yılsonuna kadar kişi başı 3 saat eğitim almalarını sağlamak,

l Üretim kapasitemizi % 40 arttırmak

l B.M.T BAHADIR MADENCİLİK markasını kalitenin ve güvenirliğin sembolü yapmak,

firmamızın Kalite Hedefleridir..

BAHADIR MADENCILIK, faaliyet alanı ve hizmet metodları yönünden çevreye zarar vermeden, çevreyle dost şekilde çalışmaktadır.

l Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulacaktır.

l Atıklarımız; olanaklarımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltılarak, çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilecektir.

l Doğal kaynakların kullanımı azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilecektir.

l Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, çevre faktörü dikkate alınacaktır.        

l Çevresel performansımız ISO 14001 Çevre sistemine parelel olarak sürekli geliştirilerek kirlilik önlenecektir.