BAHADIR MADENCILIK, faaliyet alanı ve hizmet metodları yönünden çevreye zarar vermeden, çevreyle dost şekilde çalışmaktadır.

BAHADIR MADENCILIK, dünyamızın kısıtlı kaynaklarının verimli olarak kullanılması ve çevre konusundaki sorumluluklarının bilincindedir.

Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulacaktır.

Atıklarımız; olanaklarımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltılarak, çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilecektir.

Doğal kaynakların kullanımı azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilecektir.

Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, çevre faktörü dikkate alınacaktır.        

Çevresel performansımız ISO 14001 Çevre sistemine parelel olarak sürekli geliştirilerek kirlilik önlenecektir.

Çalışanlar, müşterileri ve taşeronları çevre konusunda bilinçlendirilecektir.


B.M.T BAHADIR MADENCİLİK ailesinin taahhütleri çerçevesinde faaliyet göstermek ve aşağıdaki temel prensipleri herkesin ortak sorumluluğu olarak hayata geçirmektir.

Hizmet verdiğimiz sektörde; Türkiye'nin girişimci, lider, gelişime odaklanmış, kurumsallaşmış firma yapısına sahip olmak,

Uluslararası standartlar ve mevzuat koşulları ile uyumlu bir kalite yönetim sisteminin, B.M.T BAHADIR MADENCİLİK'in amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlamak,

Toplam kalite yönetimi düşüncesi ile sistemlerimizi ve süreçlerimizi müşteri beklentilerini de esas alarak sürekli iyileştirmek, Müşteri odaklı hizmet, kurumsal-toplumsal sorumluluk anlayışı, kurum içinde ve dışında güvenilir ve saygın ilişkiler kurmak, lider olmak ve geleceği kurgulamak,

Etkin yönetim , iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanan çalışanların bilinçli katılımı ile , tüm ürün ve servislerde müşteri gereksinimlerini zamanında ve yüksek verimle karşılamak ve sürdürmek,

Müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek kaliteli ve sürekli yeni ürünler üretmek,

İş ve kaynak yönetiminde süreç odaklı bakış açısı ile, sürekli gelişme hedeflerini yaygın katılımla gerçekleştirmek, kalite politikamızdır..

Kalite Politikamız
Çevre Politikamız